Regulamin serwisu 3slowka.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu 3slowka.pl - internetowego serwisu prowadzonego w domenie 3slowka.pl przez firmę NanoMedia (numer REGON: 061496025) zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Serwis 3slowka.pl jest platformą przeznaczoną do nauki języków obcych.
  Treści zamieszczane w serwisie 3slowka.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności serwisu 3slowka.pl mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat (dalej: "Użytkownicy"). Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę.
  Serwis 3slowka.pl udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych ani nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Dostęp do treści w serwisie 3slowka.pl w wersji beta oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom. W miarę rozwoju serwisu możliwe jest wprowadzenie przez Usługodawcę opłat za korzystanie z serwisu. W dalszym ciągu jednak pozostanie on BEZPŁATNY dla Użytkowników, którzy założyli konto przed datą wprowadzenia opłat za używanie serwisu. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu 3slowka.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 3. Serwis wykorzystuje dane pochodzące z otwartych źródeł, takich, jak słownik Wiktionary czy powszechnie dostępne korpusy języków obcych.
 4. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie 3slowka.pl co najmniej: login, adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Rejestracja może przebiegać także w inny sposób przewidziany przez serwis 3slowka.pl. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu 3slowka.pl albo po podaniu loginu i hasła (logowanie) albo w inny sposób przewidziany przez serwis 3slowka.pl. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które ma na celu przechowywanie informacji o postępach w nauce danego Użytkownika.
 5. W trakcie rejestracji tworzone jest również konto na forum serwisu. Forum dyskusyjne to główna platforma komunikacji z Użytkownikami. Logowanie do forum jest możliwe za pomocą tego samego loginu i hasła, za pomocą którego Użytkownik loguje się do serwisu.
 6. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres mailowy informacji dotyczących zmian w serwisie 3slowka.pl oraz informacji handlowych o tematyce spokrewnionej z tematyką serwisu (w tym przypadku nie częściej niż jedna na tydzień).
 7. W każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje konto w serwisie wysyłając wiadomość z adresu e-mail podanego przy rejestracji na adres kontaktowy: 3slowka@gmail.com